top of page

חשבוניות ישראל

הערכות להקצאת מספרי חשבוניות 

חשבוניות ישראל - אסרף.png

מהו החוק ?

בחוק ההסדרים 2023-2024 אושר תיקון לחוק מע”מ ביחס להקצאת מספרי חשבוניות ע”י רשות המיסים.

התיקון נועד להקשות על הפקת חשבוניות פיקטיביות.

איך החוק עובד ?

כל עוסק שמוציא חשבונית מס בסכום העולה על 25,000 ש”ח נדרש לקבל ממערכות המחשוב של מע”מ באופן אוטומטי מס סידורי שירשם על החשבונית מס המופקת לקונה .

ללא מספר סידורי המופק מרשות מע”מ הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע”מ בגין אותה חשבונית.

מהם לוחות הזמנים ?

החל מ- 5.5.2024 החוק יכנס לתוקף .

אני ממליץ לכל בעלי העסקים להתחיל להפיק כבר עכשיו מספרי הקצאה ולא לחכות לרגע אחרון .

מהן הפעולות הנדרשות ?

בתי עסק שמפיקים חשבוניות באופן ממוחשב:

בתי התוכנה הוסיפו את האפשרות לקבל מספר הקצאה באופן אוטומטי ישירות מהתוכנה עצמה בשלב הפקת חשבונית המס .

כל שנדרש לקשר בין התוכנה לבין מערכת הקצאת המספרים ברשות המיסים “חשבוניות ישראל”

את החיבור בין התוכנה למערכת עושים בהתאם להנחיות בית התוכנה ובאמצעות האזור האישי ברשות המיסים

בשלב הראשון התחברות לאזור האישי ברשות המיסים - יצירת קוד משתמש .

https://secapp.taxes.gov.il/srRishum/main/openPage

בשלב השני חיבור בין התוכנה למערכת חשבוניות ישראל באמצעות הנחיות בית התוכנה (באותו הלינק כאמור).

בתי עסק שמפיקים חשבוניות ידניות :

בכל עסקה מעל 25,000 ש”ח הנכם נדרשים להיכנס ליישומון / אזור אישי ברשות המיסים ולבקש מספר הקצאה לעסקה , את המספר הקצאה שהתקבל יש לרשום על החשבונית מס בכתב יד .

לינק לרישום למערכת:

https://secapp.taxes.gov.il/srRishum/main/openPage

לינק להפקת מספר הקצאה:

https://secapp.taxes.gov.il/em-hkz-hsb-intr

5

פניה לקבלת מספר הקצאה

לאחר השלמת התהליך ניתן לקבל מספר הקצאה בשתי דרכים :

1. באמצעות תוכנה להפקת חשבוניות המחוברת לשירות (לבדוק מול בית התוכנה)

2.באמצעות יישומון יעודי באתר רשום המיסים

White Structure

4

אישור הרשאה דיגיטלית

לאחר שניתנה הרשאהאותו גורם ידרש להכנס לאזור "הרשאות דיגיטליות " באזור אישי ולאשר את ההרשאות שניתנו לו

3

מתן הרשאה דיגיטאלית

אם אתם מעוניינים לאפשר למשהו אחר להפיק חשבוניות עבור העסק שלכם תוכלו לתת לו הרשאה דרך האזור האישי 

2

 רישום תאגיד (חברות /שותפויות)

לאחר רישום הנציג באזור האישי נידרש לרישום התאגיד באמצעות טופס רישום תאגיד.
הרישום יכול להתבצע רק על ידי נציג רשמי כאשר יש יותר משותף אחד יש לבחור "מורשה על" ולאשר את הטופס כמוסבר בסרטון

1

רישום לאזור האישי

לפני התחברות לשירותי הקצאה יש להירשם לאזור האישי של רשות המיסים

סרטוני הסברה שלב אחרי שלב

Call 

09-894-2909

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page