top of page

מיסוי ארה"ב - us tax

אזרחים רבים החיים במדינת ישראל נדרשים להגיש דוחות מס אמריקאים לרשויות בארה"ב. אי עמידה בדרישה זו מהווה, הלכה למעשה, עבירה על החוק. במידה והנכם אזרחי ארה"ב, מחזיקי כרטיס גרין קארד או מקיימים פעילות עסקית בארה"ב האי אר אס ממתין לדוח השנתי שלכם. למשרדנו ניסיון בהכנת דוחות מס אמריקאים ובסנכרון המיטבי עם דוח המס הישראלי. הכרת האמנה, חוקי המס בישראל ובארה"ב ושיתוף הפעולה עם משרדי רואה חשבון אמריקאים מאפשר לנו לחשוב באופן יצירתי לחיסכון במס.

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page