top of page

נחתם הסכם ה - FATCA בין ישראל לארה"ב

משרד רואה חשבון בשרון משה אסרף מסביר על הסכם ה FATCA

אזרח אמריקאי? בעל כרטיס גרין קארד? משקיע בארה"ב ? 


ביום 30.6.144 חתמו מדינת ישראל וארה"ב על הסכם בדבר שיפור ציות מס בינלאומי ויישום הוראות חוק ה- FATCA (חוק הפטקא), כך שלמעשה החל מסוף חודש ספטמבר 16' יועברו דיווחים לרשויות המס האמריקאיות על אזרחי ארצות הברית שהינם תושבי ישראל.


מטרת ההסכם: 
 למנוע התחמקות מתשלום מס על ידי תושבי ארה"ב המנהלים חשבונות פיננסיים מחוץ לארה"ב.
אופן הביצוע: 
 חוק הפטקא מחייב גופים פיננסיים (כגון בנקים) שאינם אמריקאים לבצע בדיקות נאותות לחשבונות המנוהלים אצלם, לזהות בעלי חשבונות שהינם אזרחי או תושבי ארה"ב (בעלי גרין קארד) ולהעביר מידע פיננסי אודות חשבונות שזוהו כאמור לרשויות המס בארה"ב.

השאלה הגדולה: מה נדרש מצד בעל אזרחות אמריקאית/ בעל כרטיס גרין קארד/ משקיע בארה"ב ?

במידה והינך עונה על אחת מהקטגוריות הנ"ל חלה עליך החובה להגיש מידי שנה בשנה דוח מס (Form 1040) ל IRS (רשות המס בארה"ב), אף על פי שאתה תושב ישראל (עולה חדש), וזאת בשל חובת הדיווח המוטלת על כל אזרח בארה"ב (ללא קשר למקום מושב).
אם אין לך מספר Social Security Number -SSN ולא
ITINN- Individual Taxpayer Identification Numberr,
מכל סיבה שהיא, עליך להוציא מספר ITIN ב-IRS ולהגיש את הטפסים הנדרשים לדיווח.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

תרומות

המדריך לעובד ולמעסיק בתקופת החגים

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page