top of page

הכנת הצהרות הון

פקיד השומה דורש לעיתים, לרוב אחת למספר שנים, הצהרת הון. הנישומים מהם נדרשת הצהרת הון יכולים להיות עצמאים, בעלי חברות, שכירים או כל נישום שפקיד השומה רואה לנכון לדרוש ממנו זאת. הצהרת ההון נבדקת על ידי רשויות המס בהשוואה להצהרת ההון הקודמת תוך שקלול הדיווחים השנתיים המהווים את הבסיס להכנסה ושקלול הוצאות המחיה. כאשר נוצרים הפרשים משמעותיים שלא מנומקים יטענו רשויות המס להכנסות שלא דווחו ויתבע תשלום מס על ההפרש הבלתי מוסבר. בשל כך קיימת חשיבות להכנת הצהרת הון ע"י גורם מקצועי ומנוסה בתחום. מחלקת המיסים במשרדנו תשמח לסייע בהכנת הצהרת הון מפורטת המגובה בהסברים הטובים ביותר עבור הנישום ועל ידי כך למנוע את המצב המתואר.

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page