top of page

טיפים למלצרים יחשבו לשכר עבודה 

לאחר מאבק של שנים, החליט היום ביה"ד הארצי בהרכב מיוחד ובפסק דין חדשני כי הטיפים שמקבלים מלצרים במסעדות ובבתי הקפה ייחשבו כחלק משכר העבודה שלהם.

מדובר במהפכה של ממש בעניין ההתייחסות לטיפים למלצרים, אשר תחייב היערכות חדשה של בעלי המסעדות לנושאי הרישום של הטיפים, משכורות העובדים והזכויות הסוציאליות שלהם, חבויות מס ההכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי והרחבת חלק המעביד בגין הטיפים שעד היום לא שולמו בגינם זכויות סוציאליות לרבות הפרשה לקרנות פנסיה לפי החוק.

עוד נקבע כי בעניין דיני עבודה וחוק הביטוח הלאומי יראו את הטיפ כהכנסה השייכת לבית העסק ובנוסף כהכנסתם של עובדי מתן השירות משכר עבודה מהמעסיק. 

גם אם הטיפ שולם ישירות לנותן השירות, באמצעי תשלום שונה מתשלום החשבון ומרצון חופשי של הלקוח יראו את כספי הטיפ כהכנסת עבודה של נותני השירות מאת המעסיק לרבות החובה להפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת.

בהעדר חוזה המורה אחרת בין המעביד לעובד המעסיק רשאי להשתמש בכספי הטיפ אך ורק לתשלום שכר לנתוני השירות, המעסיק אינו רשאי לשלם באמצעות כספי הטיפ תשלומי חובה קרי ביטוח לאומי, הפרשות לפנסיה (שהם חלק המעסיק). תשלומים אלו ישולמו על חשבון המעסיק.

המעסיק רשאי לקבוע בחוזה עבודה עם עובדי נותני השירות כי כספי הטיפ העולים על שכר מנימום ישמשו בעבור תשלומי החובה החלים על המעביד קרי ביטוח לאומי ,פנסיה זכויות סוציאליות אחרות.

נקבע כי ההסדר יכנס לתוקף החל מ 1.1.2019

ההסדר יחול על ענף המסעדנות בלבד קרי: מסעדות, בתי קפה, ברים ופאבים 

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

החוק לצמצום השימוש במזומן

קיצור שעות שבוע עבודה במשק

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page