top of page

בחירות לשלטון המקומי יום שבתון – דיני עבודה

תמונה קלפי.jpg

לראשונה ב 30 באוקטובר 2018 יערך יום שבתון ביום הבחירות לשלטון המקומי.

 1. חוק יסוד הכנסת והתשע"ד 2014 לחוק רשויות מקומיות (הבחירות)  - קובעים כי ביום הבחירות יהיה יום שבתון, ניתן לא לעבוד מבלי שינוכה יום חופש.

 2. לעניין תשלום שכר בגין יום השבתון - עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 יום ברציפות כולל ימי מנוחה שבועיים ישלם לו מעבידו את השכר הרגיל שהעובד היה משתכר אצלו כאילו עבד ביום הבחירות.

 3. אומנם החקיקה אינה מתייחסת לתשלום שכר לעובדים, אולם במהלך השנים נוצרו נהלים שמחייבים את המעסיקים לשלם לעובדים שעבדו ביום הבחירות שכר של 200% או לחילופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל.
  הנוהל מבוסס על הסכמה בין ההסתדרות לבין ארגון המעסיקים.

 4. נוהג התשלום הכפול 200% חל גם לגבי עובדים שוועדת הבחירות המרכזית התירה למעסיקיהם לחייב אותם להגיע לעבודה וגם לגבי עובדים שמסכימים לעבוד מרצונם.

 5. מתעוררת השאלה האם מי שעובד במקום עבודה זמני שנוצר למטרת יום הבחירות, למעשה עבד פחות מ 14 ימים במקום העבודה הזמני חייב בכפל תשלום 200% ?
  אין על כך תשובה חד משמעית אך בהתאם לאמור לעיל לדעתי התשובה חיובית.

 6. הלכה למעשה נוצר נוהג שמעסיקים משלמים לעובדים הזמניים שגיסו ליום הבחירות (יום השבתון) כפל שכר מינימום.

תזכורת לכללי העסקת נוער

 1. העסקת נוער מתחת לגיל 14 אסורה בהחלט.

 2. נוער בין הגילאים 14-16 מותר להעסיק עד 8 שעות ביום.

 3. נוער בין הגילאים 16-18 מותר להעסיק עד 9 שעות ביום.

 4. על המעסיק לדרוש אישור רפואי ותעודת זהות של העובד או של הוריו.

 5. שכר המינימום לנוער:

        גיל                        שכר

1. עד גיל 16             21.45 ש"ח 

2. עד גיל 17             22.98 ש"ח 

3. עד גיל 18             25.43 ש"ח 

 

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

בעל עסק יש הכנסות אבל הכסף נעלם?

מעסיק חייב להנחות עובדים לרישום תקבולים כחוק

african-descent-3513653_1280.jpg

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page