top of page

פנסיה חובה לעצמאים – המדריך השלם

לאחרונה פורסם חוק פנסיה חובה לעצמאים. אז על מי החוק חל? כמה להפקיד? איך להפקיד? מתי ולאן להפקיד?
 

כיום כ - 400 אלף איש מתפרנסים כעצמאים  (12.5% מכלל המועסקים במשק)
חלק גדול מהעצמאים ובייחוד העצמאים ברמת הכנסה הנמוכה והבינונית אינם מפרישים לחיסכון פנסיוני וכתוצאה מכך עלולים למצוא את עצמם ללא מקור הכנסה בגיל מבוגר.
להלן עיקרי החוק:​

1.חובת ההפרשה לפנסיה:

החל משנת 2017 מחויב כל עצמאי להפריש לחיסכון פנסיוני קרי קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים.

 

2. על מי חלה חובה להפריש לפנסיה:

 א. כל עצמאי מגיל 21 ומתחת לגיל 60.

 ב. עובד כעצמאי מעל חצי שנה.
** מי שהיה ב 1.1.2017 מעל גיל 55 פטור מחובת ההפקדה.

 

3.מהם אחוזי ההפרשה (כמה כסף צריך לחסוך):
ההפרשה לפנסיה נגזרת מתוך ההכנסה החייבת למס הכנסה (כלומר הכנסות פחות הוצאות).

 א. בגין הכנסה עד מחצית השכר הממוצע במשק ( לשנת 2023- 5,935₪) יש להפקיד 4.45%.

 ב. בגין הכנסה מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד לשכר הממוצע במשק ( לשנת 2023- 11,870*0.5 ₪) יש להפקיד 12.55%.

 ג. בגין הכנסה מעל השכר הממוצע במשק (לשנת 2023- 11,870₪) אין חובה להפקיד לפנסיה.
לסיכום: מי שהכנסתו היא בגובה השכר הממוצע במשק ומעלה (מרוויח מעל- 11,870₪) מחויב להפריש לפנסיה 1,009₪ בחודש (התקרה שהחוק מחייב)

 

4. מה יקרה למי שיחליט לא להפריש לפנסיה:
מי שלא יפקיד על פי דרישות החוק יחויב בקנסות, בשלב זה הקנס הינו 500 ₪. ייתכן שהקנסות יחלו החל משנת 2018 לאחר שנת התאקלמות.

 

5. הטבות המס בגין ההפקדה לפנסיה:
עצמאי שמפקיד לפנסיה נהנה מהטבות בשלב ההפקדה וגם בשלב קבלת הכספים

 א. הפקדה עד 7% מההכנסה החייבת מזכה את העצמאי בניכוי, כלומר מוכר כהוצאה לכל דבר ועניין.

ב. הפקדה עד 5.5% מההכנסה החייבת מזכה את העצמאי בזיכוי (החזר מס) קבוע של 35%.

ג.הפקדה נוספת מעבר להפקדות בסעיפים 2 ו-3, של עד 4% מההכנסה החייבת, מעניקה לעצמאי ניכוי נוסף בדומה לסעיף א.

ד. בסה"כ יכול עצמאי לקבל הטבות מס על הפקדות לפנסיה בשיעור של עד 16.5% מההכנסה החייבת.

 

6. עובד שכיר שהוא גם עצמאי:
אם המשכורת כשכיר גבוהה מהשכר הממוצע במשק (מעל 11,870₪ לשנת 2023) אין חובה להפריש.

 

7. איך פותחים חיסכון פנסיוני לעצמאים:
כדי להתחיל להפריש לפנסיה צריך לפתוח קופה באחת מחברות הביטוח. ההצטרפות מתבצעת על ידי סוכן ביטוח או באופן ישיר מול החברה שמנהלת את קרן הפנסיה/קופת הגמל.

 

8. איך ההפקדה מתבצעת לפנסיה:
ההפקדה לקרן הפנסיה, לקופת הגמל או לביטוח מנהלים מתבצעת באמצעות הוראת קבע, שיק או העברה בנקאית.

 

9. באיזו תדירות מפקידים לפנסיה:
תדירות ההפקדות המומלצת היא אחת לחודש אבל אין זו חובה, ניתן להפקיד אחת לרבעון ואפילו אחת לשנה (לפני תום שנת המס). חשוב לוודא מול הביטוח שהכיסויים ורצף הזכויות לא נפגע בעקבות הפערים בין ההפקדות.

 

10. מה יקרה כאשר סוגרים את העסק או כשמגיעים לגיל פרישה:

 א. ניתן למשוך 1/3 מהסכום שנצבר.

 ב. לחילופין ניתן למשוך בהתאם למספר שנות העבודה כפול ההכנסה החודשית עד לתקרה של 12,230 ₪ לכל שנת עבודה.

חשוב לציין שמשיכת כספים באופן הזה תקטין את הפטור על הפנסיה בהתאם לתיקון 190.

11. דמי הביטוח הלאומי השתנו גם הם כתוצאה מהחוק:

א. הפחתת דמי הביטוח עד 60% מהשכר הממוצע במשק מ- 9.82% ל- 5.97% כיום.

ב. העלאת דמי הביטוח מעל 60% מהשכר הממוצע במשק מ- 16.23% ל- 17.83% כיום.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

אזרח אמריקאי? בעל גרין קרד? נחתם הסכם ה- FATCA

בעל עסק יש הכנסות אבל הכסף נעלם?

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page