top of page

מוסדות כספיים, נש"מ

פעילויותיו העקריות של מוסד כספי הינן מתן הלוואות, המרות מט"ח וסחר בני"ע. בהתאם לכך הנכס העיקרי לפעולות הכלכליות של המוסד הכספי הינו "הכסף". קיימת בעיית מיסוי בענף זה משום שלכסף "אין ריח" ולא ניתן לדעת האם לקיחת ההלוואה שימשה לצרכים פרטים או עסקיים. כמו כן קיימות עסקאות מורכבות (כגון מתן הלוואות צמודות מדד) המקשות על זיהוי מס התשומות. בשל בעיית מיסוי זו קבע המחוקק שיטת מיסוי המורכבת ממס רווח וממס על השכר. פעילות מוסדות כספיים מצריכה עמידה בחוקים ובתקנות, לרבות חוק איסור הלבנת הון, תקנות הרגולטור על נותני שירותים פיננסים, חוקי המס ועוד. בשל מורכבות הבירוקרטיה הרבה בענף זה חשוב לבחור רו"ח מתאים. אנו כמשרד רו"ח בעל ידע רב , מיומנות וניסיון מקצועי  נדריך אתכם כיצד לעמוד ברגולציה הסבוכה בצורה פשוטה, בין היתר באמצעות שרותי יעוץ מס לחיסכון במס מקסימאלי ומתן יעוץ כלכלי לגידול בשורת הרווח.

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page