top of page

"נטו משפחה" התוכנית שצפויה להעלות לך את שכר הנטו בעשרות אלפי שקלים

הזדרזו להתעדכן ולעדכן את הגורמים הרלוונטיים למימוש ההטבות.
מדינת ישראל אומרת היום בקול צלול וברור לישראלים שעובדים שהיא יודעת לתת ולא רק לקחת. תכנית "נטו משפחה" מביאה בשורה לזוגות צעירים עובדים.
אלו הם עיקרי השינויים:

1. הגדלת נקודות הזיכוי להורים עובדים בגין ילדים והשוואתן בין בני הזוג:

ניתנת תוספת משמעותית לנקודות הזיכוי שעד כה ניתנו להורים בגין ילדים מיום היוולדם ועד גיל 6, זאת באמצעות הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות כיום והשוואתן בין גברים לנשים. הגידול בהכנסה הפנויה של בני זוג שלהם ילדים צפוי להסתכם בעקבות המהלך באלפי שקלים בשנה.

השינוי שהביאה תוכנית "נטו משפחה": הגדלת והשוואת נקודות הזיכוי בין גבר לאישה, קרי: שני בני הזוג יהיו זכאים ל-1.5 נקודות זיכוי עד גיל שנה, ול-2.5 נקודות מגיל שנה עד גיל שש, כמפורט בטבלה

 גבר                                      אישה                                                      

                ילד עד גיל שנה                      1.5 נקודות זיכוי                     1.5 נקודות זיכוי 

       ילד בגילאי 6-1                        2.5 נקודות זיכוי                     2.5  נקודות זיכוי

 

2. הפחתה וביטול המכס על בגדי תינוקות, הנעלה ומכשירי סלולר:

כצעד נוסף להפחתת יוקר המחיה הוחלט על הפחתת המכס של שלושה מוצרי צריכה: נעליים, בגדי תינוקות ומכשירי סלולר. על פי התוכנית ייבוא נעליים ומכשירי סלולר יעשה בפטור מלא ממס, ואילו המכס על ביגוד עבור ילדים ירד ל-3% בלבד.

 

3. הגדלת מענק העבודה (מס הכנסה שלילי):

במטרה לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, הוחלט במשרד האוצר להגדיל ולהשוות את גובה מענק העבודה הניתן כיום בין גברים לנשים וכן להגדיל את גובה ההכנסה בגינה הוא ניתן. תוספת ההכנסה המשולמת ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק, תינתן למקבלי שכר של עד 5,000 שקל ותעמוד על 495 ש"ח בחודש הן לגברים, והן לנשים אשר הורים לילד אחד או שניים, ותעמוד על כ-720 שקל להורים עם שלושה ילדים ומעלה. על מנת ליצור תמריץ להשתתפות בשוק העבודה, משפחות בהן שני בני הזוג עובדים יזכו לתוספת של 30% למענק, כך שמענק העבודה יעמוד על 644 שקלים בחודש להורה עם עד שני ילדים וכ-936 שקל להורה לשלושה ילדים ומעלה.

 

4. סבסוד צהרונים: 

החל משנת הלימודים הקרובה, ספטמבר 2017, ייהנו הורים עובדים ממחיר מופחת בעבור צהרונים לילדים. בעקבות סיכום עם מרכז השלטון המקומי, תסבסד המדינה את התשלום בגין הצהרונים באופן דיפרנציאלי כך שסיוע גדול יותר יינתן למשפחות הגרות ביישובים חלשים. סבסוד הצהרונים יגדיל את שכר הנטו של כל משפחה באלפי שקלים בשנה.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

עדכוני חקיקה (חוק ההסדרים 17-18) - לבעלי עסקים

עשה ואל תעשה בעת ביקורת של רשות המיסים

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page