top of page

המדריך לעובד ולמעסיק בתקופת החגים

משרד רואה חשבון בשרון משה אסרף מסביר על זכויות העובדים בחגים

שי לחג חובה או בחירה ?

לא קיימת חובה חוקית להעניק שי לחג. יחד עם זאת במידה וקיים הסכם קיבוצי/ צו הרחבה המחייב שי כזה או שקיים נוהג במקום העבודה, לפיו במשך שנים העובדים מקבלים שי לחג, אזי הפסקת מתן שי לחג עלולה להיחשב להרעת תנאים.

כמה שעות עבודה יש לעבוד בערב החג?
יום העבודה בערב החג של עובד המועסק במקום עבודה בו נהוג לעבוד 6 ימים בשבוע יהיה 7 שעות, כאשר ישולם לו שכר על 8 שעות עבודה. במקום עבודה בו נהוג לעבוד שבוע קצר (5 ימים) על העובד לעבוד 8 שעות כאשר ישולם לו שכר על 9 שעות עבודה.
במידה ויש נוהג אחר המטיב עם העובד יש לנהוג על פיו. 

האם יום העבודה בחול המועד קצר יותר מיום עבודה רגיל ?
לא. יום העבודה בחול המועד נחשב כיום רגיל ולכן שעות העבודה יהיו כהרגלם. יחד עם זאת אם קיים הסכם או נוהג אחר המטיב עם העובד יש לנהוג על פיו. 

האם למעסיק מותר לכפות חופשה על העובד?
כן. המעסיק יכול להוציא עובד לחופשה בהתאם למספר ימי החופש הצבורים לעובד.
במידה והחופשה המתוכננת הינה בת 7 ימים ומעלה, על המעסיק להודיע לעובד 14 יום קודם לכן. במידה והחופשה קצרה מ-7 ימים - אין צורך בהודעה מוקדמת.
במידה ואין לעובד מספיק ימים לחופשה המתוכננת לא ניתן לכפות על העובד לצאת לחופשה ללא תשלום. כמו כן לא ניתן לזקוף את ימי החופשה על חשבון ימי חופשה עתידיים. 

האם המעסיק חייב לשלם שכר לעובד עבור ימי החג בהם לא עובדים?
עובד המקבל שכר חודשי יקבל שכר מלא. על עובד בשכר שעתי או יומי לעמוד ב- 3 תנאים מצטברים: השלים 3 חודשי עבודה במקום העבודה, החג לא חל בשבת ולא ביום אחר שממילא לא עובדים באותו יום, העובד עבד ביום שלפני החג וביום שלאחריו, אלא אם כן נעדר בימים אלה בהסכמת המעסיק. 

האם יום חופשה בערב החג או בחול המועד ייחשב כיום חופש מלא ?
כן. כשם שמקבלים בעבור ימים אלה תשלום מלא גם היעדרות בימים אלה תחשב כיום חופש מלא. עם זאת במידה וקיים נוהג אחר המטיב עם העובד יש לנהוג על פיו. 

האם עובד לא יהודי זכאי להיעדר מהעבודה בימי החג של דתו?
עובד לא יהודי רשאי להיעדר מהעבודה בימי החג של דתו. יחד עם זאת רשאי העובד להודיע למעסיק כי הוא בוחר במועדים של לוח החגים היהודי ויחולו עליו אותם הכללים החלים על יהודים. עובד לא יהודי שבחר בלוח החגים של דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים לא יקבל כפל תשלום. בעבור ימי החג היהודים העובד יהיה זכאי לדמי חופשה שנתית. 

מהו השכר שיש לשלם לעובד המועסק ביום חג?
יש לשלם לעובד עבור עבודתו בחג לפחות 150% משכרו. בנוסף זכאי העובד לשעות מנוחה במקום שעות המנוחה בהן עבד. לחילופין לעובד חודשי ניתן לתת שעה וחצי מנוחה על כל שעת עבודה בחג. במידה וקיים הסכם או נוהג אחר המטיב עם העובד יש לנהוג על פיו.
חשוב לדעת כי קיימת פסיקה הקובעת שאם העובד עבד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי העובד לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה (100%) בצירוף גמול החג (150%), כלומר 250% משכרו, לעומת עובד שביקש לעבוד ביום החג כדי ליהנות מתעריף מוגבר אשר יקבל 150% בלבד.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

קרן השתלמות

בעל עסק יש הכנסות אבל הכסף נעלם?

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page