top of page

תוכנית חיסכון לכל ילד

משרד רואה חשבון בשרון משה אסרף מסביר בגין תוכנית חיסכון לכל ילד

הורים יקרים,

בחודש ינואר 2017 נפתחה תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, הזכאי לקצבת ילדים.

במסגרת התכנית "חיסכון לכל ילד" יפקיד הביטוח הלאומי 50 ש"ח בכל חודש לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים.

אתם ההורים, תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון המצטבר יוכפל, ויעמוד על 100 ש"ח בחודש.

תכנית החיסכון תנוהל בקופת גמל או בבנק, לפי בחירתכם.

עיקרי התכנית:

תכנית החיסכון נפתחה החל מינואר 2017,  ויופקדו בה תשלומים רטרואקטיביים ממאי 2015 עד     דצמבר 2016, במועדים שונים.

כשימלאו לילדכם 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי מענק בסך 500 ש"ח לחיסכון. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.

אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ש"ח לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון ללא אישור ההורה.

דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

בכל שנה יישלח לכם הגוף המנהל את החיסכון דיווח על ההפקדות ורווחי התוכנית של כל אחד מהילדים.

 

תוכלו להכפיל את סכום החיסכון של ילדיכם!
תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים שמשולמת עבורו, כך שסכום החיסכון  יוכפל ויעמוד על 100 ₪ בחודש, ו- 1,200 ₪ בשנה (במקום 600 ₪).
כך תעניקו לילדכם סכום כפול ומשמעותי בתום תקופת החיסכון, ותאפשרו לו להתחיל את חייו הבוגרים בצורה עצמאית ונוחה יותר.
 

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

ילדים לקויי למידה

קרן השתלמות

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page