top of page

בניה וניתוח תוכניות עיסקיות

תכנית זו היא למעשה תכנית כלכלית המספקת תמונה עתידית כוללת של העסק ,המיזם או הפעילות העתידית  מבחינות רבות - שיווקיתטכנולוגית, תפעולית, כלכלית ועוד. בין הסיבות העיקריות להכנת תכנית עסקית ניתן למנות: ניתוח שיטתי ומסודר של העסק לשם גיוס הון ושיתוף פעולה, בדיקת כדאיות כלכלית מעמיקה פיתוח, הבראה, תכנון, וניהול יעיל יותר של עסק קיים. למשרדנו הידע והניסיון בבניית תכניות עסקיות שונות.

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page