top of page

יום בחירות לכנסת הוא יום שבתון – תנאי העסקה

בישראל כל 4 שנים מתקיים יום בחירות, במאמר הבא נבחן מהו יום בחירות ומי זכאי לנוח או לתשלום מיוחד בגין עבודה ביום זה.​

 1. מכוח איזה חוק ? 
  נקבע בחוק יסוד הכנסת כי יום הבחירות יהיה יום שבתון
   

 2. מהו יום שבתון ?
  יום שבתון הוא יום שמרבית האוכלוסייה או קבוצה מייצגת באוכלוסייה אינה עובדת בו עקב אירוע מיוחד שחל ביום זה.  יום שבתון יכול להיות כתוצאה מחג דתי, חג לאומי, או יום שמוקדש למטרה חשובה (בפרקטיקה העובד בחופש מבלי שהמעסיק מנכה לו יום חופש).
   

 3. מהם התנאים לזכאות יום שבתון עקב יום הבחירות ?
  עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 יום ברציפות כולל ימי מנוחה שבועיים ישלם לו מעבידו את השכר הרגיל שהעובד היה משתכר אצלו כאילו עבד ביום הבחירות. ללא שעות נוספות וללא נסיעות.
   

 4. מהו גובה שכר העבודה ביום הבחירות?
  אומנם החקיקה אינה מתייחסת לתשלום שכר לעובדים, אולם במהלך השנים נוצרו נהלים שמחייבים את המעסיקים לשלם לעובדים שעבדו ביום הבחירות שכר של 200% או לחילופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל שניתן לנצלם ביום אחר.  הנוהל מבוסס על הסכמה בין ההסתדרות לבין ארגון המעסיקים.
   

 5. מתעוררת השאלה האם מי שעובד במקום עבודה זמני שנוצר למטרת יום הבחירות, למעשה עבד פחות מ 14 ימים במקום העבודה הזמני חייב בכפל תשלום 200% ?
  אין על כך תשובה חד משמעית אך בהתאם לאמור לעיל לדעתי התשובה חיובית.
  הלכה למעשה נוצר נוהג שמעסיקים משלמים לעובדים הזמניים שגיסו ליום הבחירות (יום השבתון) כפל שכר מינימום.

   

 6. מה עוד חשוב לדעת ?
  שעות הצבעה הן 7:00 עד 22:00 ולפיכך מקובל שיום השבתון הם בשעות הללו.
  אסור לפטר עובד בגלל הצבעה בבחירות.
  אסור לא לקבל עובד בגלל הצבעה לבחירות.

   

 7. תזכורת לכללי העסקת נוער

 1. העסקת נוער מתחת לגיל 14 אסורה בהחלט.

 2. נוער בין הגילאים 14-16 מותר להעסיק עד 8 שעות ביום.

 3. נוער בין הגילאים 16-18 מותר להעסיק עד 9 שעות ביום.

 4. על המעסיק לדרוש אישור רפואי ותעודת זהות של העובד או של הוריו.

 5. שכר המינימום לנוער:

        גיל                        שכר

1. עד גיל 16             21.45 ש"ח 

2. עד גיל 17             22.98 ש"ח 

3. עד גיל 18             25.43 ש"ח 

 

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

בעל עסק יש הכנסות אבל הכסף נעלם?

african-descent-3513653_1280.jpg

מעסיק חייב להנחות עובדים לרישום תקבולים כחוק

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page