top of page

התחדשנו בבגדים - ההוצאה מוכרת?

משרד רואה חשבון בשרון משה אסרף מסביר על הוצאות המוכרות למס בגין ביגוד

כמה זה כיף לקנות בגדים ואם ניתן להכיר בהוצאה על חשבון העסק השמחה כפולה!

 

מדי חודש לקוחות המשרד מעלים בפני את סוגיית הוצאות הביגוד ונשאלת השאלה האם ניתן להכיר בהוצאה למס הכנסה ומע"מ?

מדובר בהוצאה מעורבת ולכן צריך לבחון את הנסיבות של כל מקרה ומקרה ואת סוג הפעילות העסקית. על מנת להבין את הסוגיה נחלק  את התשובה ל- 3 חלקים:

מהי הוצאה המותרת בניכוי לפי מס הכנסה?  

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מגדיר מהי הוצאה לצורכי מס וקובע כי הוצאה תותר בניכוי רק במידה והוצאה ליצור הכנסה.

מהי הוצאת ביגוד?

הוצאת ביגוד כאמור היא לרוב הוצאה מעורבת. מחד הבגדים שאנו רוכשים משרתים אותנו לצורך הפעילות העסקית שלנו והם נדרשים לנו בכדי לייצר הכנסה.

מאידך אותם הבגדים משמשים אותנו גם לפעילות שאינה נדרשת בייצור הכנסה, כמו בשעות שלאחר העבודה ובשעות הפנאי.

הקריטריונים שנקבעו על פי מס הכנסה להכרה בהוצאות ביגוד:

ביגוד – בגדים לרבות נעלים, שנועדו לשמש לצורכי עבודה ומתקיים  בהם אחד מאלה:

1. ניתן לזהות בהם באופן בולט השתייכות לעסקו של הנישום (למשל ביגוד בו מוטבע סימן ההיכר של העסק- לוגו).

2. על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד

לסיכום- הוצאות ביגוד יותרו כדלקמן:

• במידה ולא ניתן להשתמש בביגוד לשימוש פרטי (כגון : גלימת עורך דין, חלוק רופא/אחות,סרבל טייסים, קסדה בטיחותית, משקפי מגן, מדים לעובדי אבטחה וכדומה) ההוצאה תוכר במלואה.

• במידה וניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצורכי עבודה (כגון חולצות לעובדים עם לוגו של החב', חליפת מדים ייצוגית גם אם סמל העסק מוטבע בה) יותר לניכוי 80% מההוצאה.

• במידה והביגוד אינו עונה על ההגדרה הנ"ל- ההוצאה לא תוכר.

הוצאות ביגוד לצורך מע"מ:

במע"מ ההכרה הינה במבחן עיקר השימוש, קרי; מהו עיקר השימוש של ההוצאה- לצורך עסקי או לצורך פרטי ?

במידה והשימוש בביגוד הוא אך ורק לצורכי העסק-ניתן לקזז 100% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.

במידה ועיקר השימוש בביגוד הוא לצורך עסקי-ניתן לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.

במידה ועיקר השימוש בביגוד הוא לצורך פרטי-ניתןלקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

בעל עסק יש הכנסות אבל הכסף נעלם?

תרומות

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page