top of page

טיפים לחיסכון במס לקראת סוף השנה 

 1. הקדמה או איחור בהכנסות ובהוצאות
  לדוגמא מי שבשנת המס הנוכחית הייתה לו הכנסה חייבת גבוהה
  לא ידוע לו מה ההכנסה החייבת הצפויה בשנת המס הבאה
  או שההכנסה החייבת צפויה להיות נמוכה, מומלץ שידחה את
  קבלת ההכנסות ויקדים את התשלום לספקים ולהפך.

 2. הפקדה לקרן השתלמות
  ניתן להפקיד 4.5% מההכנסה החייבת, עד לתקרה של 260,000 ₪,
  אשר תהיה מוכרת כהוצאה. בנוסף ניתן להפקיד 2.5% נוספים אשר לא יוכרו כהוצאה, אולם הרווחים בגינם יהיו פטורים ממס.

 3. חיסכון לטווח ארוך
  ניתן להפקיד עד 16% מההכנסה המזכה לקופת גמל, כאשר 11% יוכרו כהוצאה בניכוי מההכנסה ו- 5% יזכו אתכם ב 35% מחבות המס. 

 4. תרומות למוסד מוכר
  מתכננים לתרום במהלך השנה או שכבר בצעתם תרומה? במידה ותתרמו למוסד ציבורי מוכר (כדוגמת עמותה ומלכ"ר), אשר עומד בהוראות סעיף 46 לפקודה, תוכלו לדרוש זיכוי בשיעור 35% מסכום התרומה כנגד תשלום המס הצפוי לכם.

 5. ביצוע בדיקה כי כל ההוצאות הקבועות הוכרו
  לכל עסק יש הוצאות שחוזרות על עצמן, לדוגמא: טלפון, ארנונה, שכ"ד, חשמל ועוד.
  כדי לברר האם ישנן הוצאות שפספסתם מומלץ להיפגש עם רואה החשבון שלכם ובהתאם להמציא את המסמכים החסרים לצמצום חבות במס.

 6. חישוב מס נפרד לזוגות נשואים שעובדים יחד באותו עסק  
  החל משנת 2014 החוק מאפשר לבני זוג לבצע חישוב מס נפרד המיטיב איתם בצורה משמעותית.

 7. תשלום הפרשי המס 
  במידה ואתם צופים הפרשי מס לחובתכם כלומר שילמתם מעט מידי מקדמות מס במהלך השנה אזי תשלום יתרת חוב המס עד ה 31 בינואר הינו ללא חיוב הפרשי הצמדה וריבית עד סוף חודש פברואר תשלום מחצית הפרשי הצמדה וריבית או עד תום חודש מרץ תשלום 75% הצמדה וריבית.

 8. הפחתת חבות המס על מענקי פרישה רווחי הון ושבח
  על מנת להקטין את נטל המס ניתן לשקול לפרוס את מענקי הפרישה, רווחי ההון והשבח.

 9. מימוש הפסדי הון
  בודקים בתיק ניירות הערך אם היו הפסדים, ממשים את ניירות הערך המפסידים ומקזזים כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד.

 10. תשלום הפרשים לביטוח הלאומי
   בדיקת החבות השנתית לביטוח הלאומי במידה וקיים הפרשים לחובתכם מומלץ לשלם עוד השנה, 52% מדמי הביטוח הלאומי שמשלם עצמאי מוכרים כהוצאה למס הכנסה.

 11. מעבר מעצמאי לחברה ולהפך
  מעבר ליתרונות המשפטיים בהתאגדות כחברה במקום כיחיד, קיימים גם יתרונות מס הגלומים בביצוע הפעילות העסקית במסגרת חברה. הבדיקה נעשית בדרך לקראת תום שנה כאשר יש בידי היחיד אינדיקציה לגובה הכנסותיו וחבות המס הצפויה לשנה כדי לתכנן את השנה הבאה.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

בעל עסק יש הכנסות אבל הכסף נעלם?

תרומות

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page