top of page

גם אתם תרמתם בתקופה האחרונה?

משרד רואה חשבון בשרון מסביר על זיכוי מס עבור תרומות

אחד הדברים שעושה לכל אחד מאיתנו טוב על הלב זה לתרום לקהילה וכשמס הכנסה מכיר בתרומה כהוצאה אז השמחה היא כפולה.
אז בואו נעשה סדר בנושא כדי שהסכום שתרמתם אכן יזוכה. היות והתרומות אינן הוצאה לצורך יצור הכנסה בעסק, הרי ככלל הן אינן הוצאות מוכרות. אולם כפי שנראה בהמשך המחוקק מעודד מתן תרומות למוסדות ציבור באמצעות מתן זיכוי מס בגין תרומות למוסדות ציבור, לרבות עמותות, חל"צ ועוד.

בהתאם להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשאי כל אדם או תאגיד לתרום למוסד ציבורי אשר קיבל הכרה "כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46" תרומה בכסף או שווה כסף ולקבל זיכוי מס.

 

התנאים להכרה בתרומות:

1. סך התרומות עולה על 180 ש"ח.

2. המוסד קיבל הכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 46.
3. התורם יציג קבלה מקורית עבור התרומה ויצויין בה פרטי המוסד      הציבורי והכרתו כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46
 

- יצויין כי לא ינתן זיכוי על תרומה מעבר לתקרה שהיא 30% מההכנבסה החייבת לאותה שנת מס או 9,212,000 ש"ח, הנמוך מביניהם.
- סכום העולה על התקרה לזיכוי יועבר לשנים הבאות, עד לשלוש שנות מס הבאות.

 

סך הזיכוי שינתן בגין התרומות הוא כדלקמן:

חברות - ינתן זיכוי ממס בשיעור מס חברות בשנת התרומה (25%).

עצמאים - ינתן זיכוי ממס בשיעור 35% מסך התרומות.
שכירים - ינתן זיכוי ממס בשיעור 35% מסך התרומות.

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

חוסכים בעמלות הבנק

ביגוד

צור קשר

Success! Message received.

bottom of page