top of page

קיצור שעות שבוע עבודה במשק

החל מיום ה 1 באפריל, 2018 שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת מ - 43 שעות שבועיות ל - 42 שעות שבועיות, ללא הפחתת שכרם של העובדים.

ביום 19 במרץ 2018 נחתם צו הרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק אשר חל על כלל העובדים והמעסיקים במשק.

חשוב לדעת:

1. שעת עבודה אשר תופחת משבוע עבודה, תקבע בין המעסיק לעובד, בהתאם לצורכי המשרה וככל שניתן בהתאם לצורכי העובד.

2.עובד שידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צרכי עבודה, יעבוד בהתאם לנדרש ולצרכי העבודה ותשלום לו תמורה בגין העבודה כשעה נוספת .

3. מעסיק יהיה רשאי לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר, אם צרכי העבודה מחייבים זאת.

4. לעובדים במשמרות, יקבע המעסיק את את שעות העבודה בהתאם לצרכי העבודה.

5. בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר שעה לעובד במשכורת חודשית יחושב לפי בסיס של 182 שעות עבודה בחודש במקום 186 שעות 

מאמרים נוספים שעלולים לעניין אותך 

עשה ואל תעשה בעת ביקורת של רשות המיסים

החוק לצמצום השימוש במזומן

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page